Blusopleiding 30.08.2014

Op zaterdag 30 augustus 2014 hebben we een blusopleiding georganiseerd op ons terrein in Brugge.

Veiligheid en preventie zijn zeer belangrijk maar wat als het toch eens zou misgaan? De kans op brand is, gelukkig, klein maar niet onbestaande. Vandaar onze keuze om eens een middag rond dit thema te organiseren. In het theoretisch deel van de opleiding kwamen vooral de oorzaken van brand, het voorkomen ervan en dergelijke aan bod. Dan werd het tijd om de theorie om te zetten in de praktijk. En dat een opleiding niet altijd saai hoeft te zijn, bewijzen de foto's!

Als afsluiter werden de aanwezigen en hun gezin getrakteerd op een barbecue in onze loods. De talrijke vrijwillige opkomst, bewijst dat onze medewerkers echt betrokken zijn bij het bedrijf en actief willen meewerken aan veiligheid en preventie.